Reparació per mitjà de robot fresador

Mitjançant el robot fresador de què disposem es poden realitzar treballs en canonades des ø 200 fins a 600 mm. Són robots de reparació, autotractors i controlats des del monitor. Eliminen i allisen obstacles i incrustacions simplement amb el canvi de les diferents freses adequades per a cada situació:

  • Arrels.
  • Ferros.
  • Obstruccións sòlides.
  • Formigó i ciment
  • Escomeses penetrants.