Reparació de canonades amb partliner

imagen4

El nostre sistema de rehabilitació ens permet fer una reparació sense necessitat d’aixecar el paviment reparant la canonada pel seu interior a través dels pous de registres de forma ràpida, senzilla i econòmica. Amb un procés molt simple es col·loca un encamisat compost de làmina de fibra de vidre impregnada de resina a l’interior de la canonada, just a la zona defectuosa, mitjançant un packer pneumàtic especial i controlat per un equip d’inspecció TV.

Es poden realitzar treballs de canonada de ciment i fibrociment, PVC, ferro, etc .., i en diàmetres a partir de 70 mm. Aquesta solució suposa no obrir rases, tot i que les canonades es troben sota terra, la qual cosa a part d’un estalvi econòmic i de temps, evita les molèsties que suposa la realització de l’obra. Al final de l’operació, la qualitat de la feina es supervisa a través d’una gravació en vídeo per les càmeres CCTV.

imagen1  imagen2  imagen3

Reparacion Parliner 1  reparacion partliner 2