Neteja de dipòsits

La neteja de dipòsits d’aigua és vital per poder garantir la qualitat sanitària de l’aigua i no només aquella que és destinada a l’ús humà o a la producció alimentària, sinó també aquella per a usos industrials.

Per a més estalvi de l’aigua es preveu amb anterioritat la data i horaris de neteja, per tal de buidar els dipòsits en l’ús normal d’aigua i evitar el malbaratament de la mateixa tancant prèviament l’entrada, evitant així grans afectacions al consum dels ciutadans o al consum industrial.

En el fons del dipòsit s’acumula fang que en alguns casos pot arribar a un gruix de 20 centímetres. Aquests llots es recullen per absorció amb un camió cisterna i posteriorment es netegen totes les parets amb la pistola hidronetejadora per treure restes de brutícia. Un cop finalitzades aquestes operacions podem procedir a omplir de nou el dipòsit.

Neteja i desinfecció de tot tipus de dipòsits i cisternes d’aigua.