Eliminació d’arrels en canonades mitjançant tovera especial giratòria

Abans de procedir a tallar les arrels és necessari realitzar una neteja prèvia, per eliminar la terra de les arrels i les pedres que poden bloquejar el pas de la tovera. Utilitzem diferents capçals, cadenes o fulls per tallar arrels en canonades de diàmetres fins a 600 mm.