Desembussos

2Un embús és una obstrucció d’un conducte / canonada, mitjançant matèries sòlides que impedeixen el pas dels líquids. En quedar obstruïda la canalització provoca que el líquid que ha de circular pel seu interior al final acabi sortint de les canonades i provocant inundacions i danys que en ocasions poden arribar a ser molt quantiosos.

2013-04-16-10.58.49Des d’un simple embús d’aigüera o vàter fins a un embús a les instal·lacions de desguàs d’una comunitat o local comercial, a LIMPIEZAS VERPA disposem dels últims avenços tecnològics capaços de desencallar cada un dels casos particulars, a més de personal especialitzat capaç de solucionar-li qualsevol embús de la manera més diligent i eficaç possible.