Desembussos

Solucionem qualsevol tipus d’embús a empreses o particulars

Neteja de canonades

Mitjançant camions mixtes de neteja amb reciclatge d’aigua

Inspecció TV

Es poden visualitzar i analitzar problemes en canonades de forma ràpida i econòmica.

Reparació de canonades

Mitjançant robot fresador o partliner

Localització de tanquetes i arquetes

Situem les canalitzacions i arquetes mitjançant equip tècnic.

Neteja de dipòsits i extracció de residus

Neteja i desinfecció de tot tipus de dipòsits i cisternes d’aigua.